Partners - Revista Asociatiilor Profesionale, Patronale și Antreprenorilor

SUERD - programe si proiecte de interes comun pentru mediul academic si mediul de afaceri - Programul Transnational Dunarea

Publicat de Aurel Voica pe 16.07.2016.

Perspectivele de cooperare între mediul academic şi mediul de afaceri în cadrul porgramului Uniunii Europene pentru Strategia Dunării  au fost puse în discuție în cadrul unei recente întâlniri organizate de USH Pro Business. Întâlnirea a fost deosebit de importantă, pentru identificarea  proiectelor ce vor putea beneficia de finanţare SUERD, în cadrul programului Transnaţional Dunărea 2020, având în vedere lansarea în luna octombrie 2016 a unui nou apel de proiecte în acest program.

Au fost dezbateri pragmatice şi orientate spre soluţii concrete de finanţare. Ele reflectă intenția manifestată de tot mai multe firme romaneşti sau autorităţi, care  au devenit lideri sau au participat în proiecte europene și care doresc să valoroifce finanțarea europeană pentru realizarea proiectelor lor.  
Totuși, exista o lipsă de cunoaştere asupra oportunităţilor oferite de aceste programe, iar modurile în care acestea sunt descrise sau în care se pot accesa finanţări sunt complicate şi adeseori greu de înţeles, ceea ce descurajează firmele.

De aceea, USH Pro Business îşi propune să popularizeze în continuare oportunităţile deschise de aceste fonduri. De asemenea, s-a făcut o prezentare generală a proiectelor corespunzătoare ariei prioritare PA 8 Competitivitate, urmare întâlnirii din luna iunie a Comitetului Coordonator al acestei arii.
Domeniile de interes pentru mediul de afaceri sunt: învăţământul dual, internaţionalizarea IMM-urilor, dezvoltarea de ecosisteme ale inovării, dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor locale, energiile verzi, învăţământul antreprenorial şi dezvoltarea clusterelor în domeniul bioeconomiei.

Învăţământul dual a fost intens dezbătut existând un interes major pentru dezvoltarea de proiecte în comun ale mediului de afaceri şi cel universitar.
Centrul USH Pro Business este deschis solicitărilor de consiliere şi scriere de proiecte pe programele europene relevante pentru Strategia SUERD, care vizează dezvoltarea afacerilor şi competitivitatea regională, aspect subliniat în repetate rânduri de Directorul General USH Pro Business și Coordonator al Strategiei Naționale pentru Export a României, dl Costin Lianu.

Suntem în tratative cu mai multe clustere din domeniul IT pentru învățământ dual – nu trebuie niciun fel de aprobare sau normă legislativă - pe teme de cybersecurity. Ele vin, vorbesc și angreneză studenții în activități de pregătire la locul de muncă, pe perioada de practică studențească, când studenții lucrează în laboratorul universității. Este o modalitate care nu presupune constrângeri de reglementare, care ne depășesc în momentul actual.

Cât privește poportunitățile îdin cadrul  Programului POCU, Costin Lianu a subliniat:

Pe de o parte, este vorba despre un proiect care să vizeze identificarea și conștientizarea, la nivelul rândul grupelor țintă, a valențelor și valorilor învățământului dual.

Pe de altă parte, Universitatea Spiru Haret urmărește realizarea învățământului dual unde avem o masă critică de studenți și antreprenori

Punctual,  este vorba despre Constanța, Craiova și Brașov,  unde USH poatei activa sub acest aspect.

Florian Ionescu, consultant, coordonator al echipei de proiectare a ,  s-a referit pe larg lșa modalități în care se poate folosi programul POCU în acest context.

Ne-am propus să identificăm modalități de cooperare ulterioară,

Universitatea Spiru Haret s-a implictat proiecte în depășește 50 milioane de euro, majoritatea cu acoperire națională, multe a avut și acoperire transnațională, multe au devenit modele de implementare – în sectorul de cercetare, activităţi de practică pentru a veni în întâmpinarea nevoilor partnerilor noștri și nu numai.

Aspectul cel mai important este faptul că USH Pro Business a sprijinit crearea de 500 noi structuri antreprenoriale și, mai ales, le-a acordat sprijin ulterior.

Cuvinte cheie: USH Pro Business, Programul POCU, Costin Lianu, Strategia SUERD.

Despre Aurel Voica

Cu o vechime în jurnalism de peste 10  ani, Aurel Voca urmărește cu dăruire și analizează cu minuțiozitatea omului de știință dezvoltarea mișcării asociative din România și nu numai.

Fascinat de modul de propagare al ideilor și inițiativelor în societatea românească și atent să afle ce se ascunde dincolo de aparențe, reușește să descopere resorturile care definesc situațiile și să anticipeze dezvoltări viitoare.

 

 

Comentarii