Partners - Revista Asociatiilor Profesionale, Patronale și Antreprenorilor

Ștampila dispare oficial din documentele comerciale

Publicat de redactia partners pe 16.07.2015.

Guvernul a aprobat recent ordonanța privind eliminarea stampilei.

Procedurile care implică facturarea și care până acum necesitau ștampilare se vor derula în noile condiții care elimină ștampila.

Nota de fundamentare  a proiectului menționează, conform Manager.ro,  următoarele:

"S-a reglementat eliminarea obligativitatii aplicarii stampilei atat a declaratiilor, cererilor si altor documentele depuse de catre persoane fizice, persoane juridice de drept privat. Regula nu se aplica persoanelor juridice de drept public care vor aplica stampila pe documentele emise de catre acestea".

Sunt aduse modificări și in ce privește comunicarea dintre ANAF si autoritățile naționale și europene. Astfel, se desemneaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala ca autoritate competentă în vederea respectării obligatiilor asumate prin semnarea si ratificarea unui schimb de informatii fiscale efectiv.

In plus, ANAF comunică la cererea autorității solicitante orice informații prevăzute de respectivele instrumente juridice de drept internațional, pe care le deține, indiferent că sunt informațiile furnizate, potrivit legii, de contribuabili sau alte persoane, entități, autorități, fie că sunt informatii obtinute de ANAF cu ocazia verificarilor efectuate, citeaza HotNews.ro documentul amintit.
In ce priveste compensarea in cazul insolvenței persoanelor fizice, sursa amintită explică următoarele:

"Potrivit art. 90 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschiderea procedurii de insolvență nu afectează compensarea obligației unui creditor cu cea a debitorului asupra sa, dacă condițiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Cu alte cuvinte, compensarea poate interveni daca sunt indeplinite conditiile pentru ca aceasta sa opereze pana la data deschiderii procedurii de insolventa.
in mod similar, textul de lege in discutie confera posibilitatea ca, pe perioada procedurii de insolventa, sa poata fi compensate creantele reciproce nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei."

Noile prevederi incluse in proiect reglementeaza eliminarea obligativitatii aplicarii stampilei atat a declaratiilor, cererilor si altor documentele depuse de catre persoane fizice, persoane juridice de drept privat asa cum sunt definite in Codul civil, precum si de catre entitatile fara personalitate juridica la institutii sau autoritati publice cat si a documentelor sau altor inscrisuri emise intre aceste entitati sau persoane. In schimb, regula nu se aplica persoanelor juridice de drept public care vor aplica stampila pe documentele emise de catre acestea, conform regulilor aplicabile in prezent.

De asemenea, se impune obligația de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, incepand cu data de 1 mai 2017.

Totodata, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal incepand cu data de 1 iulie 2016

Potrivit sursei amintite, mediul de afaceri doreste si desfiintarea Trezoreriei Statului si transferarea operatiunilor catre CEC Bank sau alta banca de stat, pentru a efectua platile online.

Oamenii de afaceri considera ca ar fi oportun ca inspectiile derulate de ANAF, controalele de TVA sau de fond sa fie anuntate din timp, fiind prevazuta si lista de documente de care inspectorul fiscal are nevoie.

Cuvinte cheie:

Despre redactia partners

Jurnalisti cu experienta si tineri plini de idei, creativi si  profesionisti.

Alltfel de presa, profesionistă și obiectivă,  mai aproape de antreprenori, de ONG-uri, de  economia reală și de societatea civilă...deci, de oameni. Şi asta face diferenţa.

 

Comentarii