Partners - Revista Asociatiilor Profesionale, Patronale și Antreprenorilor

România intră în forță pe piața bio, prin Bio Danubius, cluster cu un potențial economic unic

Publicat de redactia partners pe 04.10.2016.

Regiunea Deltei Dunării și cluster-ul Bio Danubius,  cu potențialul său economic unic reintră în atenția opiniei publice naționale  și internaționale, printr-o serie de demersuri inițiate de Asociația Operatorilor din Agricultură Ecologică Bio România, împreună cu Federația Națională de Agricultură Ecologică, la care a aderat și USH Pro Business.  

 Demersurile vizează susținerea și promovarea biodiversității, dar și a produselor agriculturii ecologice și valorificarea resurselor și atractivității zonei, ca obiectiv turistic.

Principalele argumente care au condus la infiintarea primului cluster bio, la Tulcea, au fost legate de existenta Rezervatiei Biosferei Deltei Dunării, dar si pentru că de-a lungul timpului a existat concentrarea cea mai mare de producători de agricultură bio din România. De asemenea, Rezervația are standarde de protecția mediului și de utilizare de tehnologii bio superioare fațșa de restul țării”, a precizat Marian Cioceanu, președintele Asociației Operatorilor din Agricultură Ecologică Bio România

.

 
Inițiatorii consideră ca proiectul are sanse să devină un proiect fanion pentru România, in cadrul Strategiei Dunării, mai ales că poate atrage și fonduri europene in parteneriat cu alte clustere similare din țările Uniunii Europene.

Există  si un interes cert al investitorilor străini pentru produsele bio din zona Tulcea și aici se vor concentra si multe investiții străine pentru a procesa si exporta produse bio în țările UE, dar și în afara spatiului comunitar. Vrem ca acest brand, Bio-Danubius, sa fie un brand de exceleță in cadrul produselor ecologice comercializabile si in spatiile non-UE. Este o inițiativă la nivelul strategiei UE pe regiunea Dunării și ne dorim să se poziționeze ca cel mai activ cluster bio la nivel dunărean. Vrem să dezvoltăm un brand comun de comercializare a produselor bio sub această umbrelă, inclusiv a celor din sectorul piscicol”, a mai spus Marian Cioceanu.

Consiliul Județean Tulcea a propus, în cadrul acestui proiect, infiintarea unui eco-parc industrial de procesare, logistic si de export, dar care are ca obiectiv si valorificarea energiilor regenerabile din regiunea de sud-est, precum si cooperarea cu alte clustere sau retele de profil din tarile regiunii Dunarii.
 

În acest sens,  Centrul USH Probusiness s-a alăturat acestui proiect și a participat la Galați, la conferința internațională “Clusterele, vectori ai dezvoltării lanțurilor de valoare adaugată in Regiunea Dunării” ( 5-6 Octombrie) Tema centrala a acestui congres a fost bioeconomia, unde USH Pro Business, iar din prezentările făcute de participanții a rezultat că cele 3 clustere coordonate de USH Pro Business intră în familia clusterelor naționale.

Conferința a fost organizată de Parcul Industrial Galați, în colaborare cu Primăria Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi, Ministerul Afacerilor Externe şi societatea Arhipelago, în parteneriat cu Enterprise Europe Network, ClusterAgentur Baden-Wuerttemberg, InPulse, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul de Previziune Economică, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării, Hungarian National Trading House și IPA Sucursala Galați.

 

Centrul USH Probusiness  a organizat în colaborare cu Clusterul Bio Danubius,  Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie a Universităţii “Spiru Haret”, programul de studii Geografie,şi Asociaţia Profesională de Geografie, Ecologie şi Turism “Destin Geografic” și workshopul Bio-economy in the Danube Delta – contraints, opportunities and financial solutions.

Workshopul s-a desfăşurat în cadrul Celei de-a III-a Conferinţe Internaţionale “Water Resources and Wetlands”, 8-10 septembrie 2016, la Tulcea. Prin acest eveniment, USH Pro Business a dorit şi a reuşit să aducă faţă în faţă mediul academic şi mediul de afaceri, in cadrul programelor Clustere – consultanţă, formare, elaborare de strategii de dezvoltare şi inovare şi SUERD – consultanţă, training şi dezvoltare proiecte  din perspectiva Strategiei Dunării, a Clusterului Bio Danubius, în noua paradigmă a bioeconomiei.

„Am vizat accelerarea proceselor de inovare şi cercetare la nivel de firme şi de specializare inteligentă în România, crearea de produse, servicii şi soluţii noi, dezvoltarea unor conexiuni şi comunităţi colaborative într-un sistem integrat mediu academic-mediu de afaceri, cu scopul accesării de fonduri europene”, a declarat în finalul evenimentului, Costin Lianu, Director General USH Pro Business, Coordonator al Strategiei de Export a României.

Obiectivele acestui workshop au fost: identificarea de lanţuri valorice create de bioeconomie în Delta Dunării, bioeconomia în contextul SUERD, potenţialul fermelor organice din Delta Dunării, schimb de bune practici şi know-how, implementarea comună de proiecte, soluţii de finanţare şi oportunităţi de afaceri pentru: sprijinirea şi promovarea agriculturii şi a alimentaţiei ecologice, dezvoltarea de produse, servicii şi procese tehnologice eco-bio; promovarea, valorificarea şi sprijinirea creşterii sustenabile a potenţialului turistic; sprijinirea eficienţei energetice şi a utilizării energiei regenerabile,  combaterea schimbărilor climatice; protejarea mediului şi biodiversităţii; dezvoltarea durabilă şi competitivă a sectorului piscicol primar; creşterea conectivităţii, accesibilităţii şi mobilităţii; valorificarea patrimoniului, culturii şi artei locale; sprijinirea integrării pe piaţa muncii a populaţiei din zonele defavorizate.

Alături de lectori şi co-autori sau membri ai clusterului, au participat specialişti din ţară şi din străinătate din care se disting: Prof. univ.dr. Mario Sommerhäuser, preşedintele Asociaţiei de Limnologie din Germania/Emschergenossenschaft; Dr. Brigitte Nixdorf, Universitatea Tehnică Branderburgică din Germania; Dr. Sathaporn Monprapussen, Dr. Nuan Laor de la Departamentul Resurse de Apă din Thailanda, Prof. dr. doc. Petre Gâştescu, preşedintele Asociaţiei Române de Limnogeografie şi cercetător ştiinţific la Institutul de Geografie al Academiei Române și mulți alții.

„Acest eveniment a venit cu soluţii pentru punerea în practică a ideilor în domeniul protecţiei și conservării zonelor umede, dar şi al valorificării acestui mediu fragil prin intermediul bioeconomiei. Discuțiile purtate  vro contribui cu siguranță la lansarea de noi proiecte care să transforme Delta Dunării într-un brand în noua paradigmă a bioeconomiei”, a concluzionat Costin Lianu .

  

Clusterul are scopul de a armoniza și reprezenta interesele intreprinderilor, cercetării, administrației și entităților catalizator în vederea creșterii competitivității economice și creării de locuri de muncă, dezvoltării durabile și sustenabile a Regiunii de Sud Est, internationalizării membrilor, perfecționării profesionale a managerilor și a angajaților, administrării unei baze de date comune, participarea în rețele naționale și europene, creșterea potențialului de inovare a întreprinderilor. 

Principalele sectoare vizate sunt :

 Agricultura bio
o Piscicultura
o Turism
o Logistica-transport
o Protectia si conservarea mediului
o Energii regenerabile
o Sectoare creative si culturale
o Inovarea socială
Valoarea universală a Rezervaţiei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea ei în reţeaua universală a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului „Omul şi biosfera”, lansat de UNESCO în anul 1970. Unicitatea Deltei Dunarii in Europa impune ca toate activitatile clusterului să fie concentrate pe protejarea naturii, păstrarea și continuarea tradițiilor multiculturale locale, toate acestea având ca scop dezvoltarea economică durabilă și sustenabilă a Regiunii Sud-Est.
Cea mai mare suprafață de teren arabil certificat ecologic se află în județul Tulcea.

Delta Dunării este ideală pentru practicarea agriculturii ecologice, alături de piscicultură și turism, reprezentând activități economice nepoluante.
Clusterul Bio Danubius a apărut ca o necesitate în Regiunea Sud Est a Romaniei, fiind unic prin diversitatea și specificitatea activităților sale.

Cuvinte cheie: Clustel Bio Danubius, Regiunea Sud Est, Romania, Delta Dunării, rezervaţiii, biosfera, programul „Omul şi biosfera”, UNESCO

Despre redactia partners

Jurnalisti cu experienta si tineri plini de idei, creativi si  profesionisti.

Alltfel de presa, profesionistă și obiectivă,  mai aproape de antreprenori, de ONG-uri, de  economia reală și de societatea civilă...deci, de oameni. Şi asta face diferenţa.

 

Comentarii