Partners - Revista Asociatiilor Profesionale, Patronale și Antreprenorilor

Rata de absorbție curentă a fondurilor europene - 63,48%, în februarie; absorbție efectivă - 58,86%Rata de absorbție curentă a fondurilor europene - 63,48%, în februarie; absorbție efectivă - 58,86%

Publicat de redactia partners pe 18.03.2016.

Astăzi avem o veste proastă.

Rata de absorbție curentă a fondurilor europene era de 63,48% la finalul lunii februarie. Mai concret, România a reuşit să absoarbă efectiv din cele de 19,668 miliarde Euro alocate de Comisia Europeană peste 11,21 miliarde euro, ceea ce înseamnă că au rămas necheltuite peste 8 miliarde Euro.

Din diverse motive, România a ratat şansa de a folosi cele peste 8 miliarde Euro alocaţi pentru perioada 2007-2013 pentru obiectivele prioritare stabilite de Bucureşti şi care prevedeau reducerea disparităţilor de dezvoltare economică faţă de diversele regiuni ale Uniunii Europene, promovarea şi introducerea inovării, crearea de locuri de muncă, cooperare între regiuni şi pe transformarea acestora în locuri atractive pentru investiţii şi, în final, pentru viaţă.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a anunţat recent că rata de absorbție curentă a fondurilor europene era de 63,48% la finalul lunii februarie, iar cea efectivă de 58,86%, pe cadrul financiar 2007 – 2013.

Astfel, valoarea declarațiilor de cheltuieli transmise la Comisia Europeană a fost de peste 12,09 miliarde euro, în 29 februarie, ceea ce reprezintă o absorbție curentă de 63,48%. În ceea ce privește absorbția efectivă, respectiv rambursările de la CE, procentul este de 58,86%, adică peste 11,21 miliarde euro.

Cel mai performant s-a dovedit Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative cu o rată de absorbție curentă de 90,25%, urmat de Programul Operațional Asistență Tehnică, cu o rată de absorbție de 80,79% şi de Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, care a absorbit 75,75% din suma alocată.

În Programul Operațional Regional am reuşit să cheltuim 63,91% din sumă, în Programul Operațional Sectorial Transport — 62,65%, iar Programul Operațional Sectorial Mediu — 61,99%,

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — a absorbit 54,51%, iar plățile au fost întrerupte recent din cauza neregulilor înregistrate în anii 2012-2014.

 Din păcate, aceste programe au avut mari probleme de-a lungul implementării lor între 2007-2015 atât la elaborarea ghidurilor cât și la selecția proiectelor sau implementarea lor", a spus ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu

Data de 30 iunie 2016 reprezintă termenul final pentru transmiterea la Comisia Europeană și la Autoritatea de audit a ultimei aplicații de plată intermediară. De asemenea, 31 martie 2017 este termenul până la care trebuie transmisă la Comisie, aplicația de plată a soldului final și a declarației finale de cheltuieli.

În 29 februarie, ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, declara că gradul de absorbție al fondurilor europene ar putea ajunge la 100%, dar sunt proiecte retrospective care nu respectă anumite condiții, în prezent existând plăți ce ar reprezenta 75% din fonduri.

"În momentul de față, am făcut plăți de peste 75% din total fonduri. Ele nu au fost încă rambursate de către Comisie, având în vedere că la începutul anului este perioada de audit și se analizează plățile. (...). La Comisie, în prezent, avem 750 de milioane euro care trebuie rambursate. În prezent, avem 75% speranță de grad de absorbție, dar există posibilitatea de a crește această rată printr-o o situație unică de a include proiecte retrospective, proiecte finanțate numai din bugetul de stat", a mai afirmat ministrul Fondurilor Europene.

Perspectivele optimiste ale guvernanţilor au fost rapid infirmate de Comisia Europeană care a întrerupt plățile pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) din cauza neregulilor înregistrate în perioada 2012-2014.

Conform unui comunicat al MFE, motivele întreruperii vizează deficiențe în funcționarea sistemului de management și control al POSDRU, deficiențe legate de procedurile de selecție a proiectelor și verificările de prim nivel realizate de Autoritatea de Management și Organismele Intermediare aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Aceste deficiențe au fost constatate în cursul misiunii de audit a DG Ocupare din perioada 21 octombrie — 10 noiembrie 2015, precizează MFE.

Cuvinte cheie: funcționarea sistemului de management și control, POSDRU, proiecte, verificări de prim nivel, Autoritatea de Management, Organisme Intermediare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu

Despre redactia partners

Jurnalisti cu experienta si tineri plini de idei, creativi si  profesionisti.

Alltfel de presa, profesionistă și obiectivă,  mai aproape de antreprenori, de ONG-uri, de  economia reală și de societatea civilă...deci, de oameni. Şi asta face diferenţa.

 

Comentarii