Partners - Revista Asociatiilor Profesionale, Patronale și Antreprenorilor

Noi reglementari contabile care au intrat în vigoare începand cu 1 oanuiarie 2015

Publicat de redactia partners pe 06.01.2015.

In Monitorul Oficial nr. 902/11.12.2014 s-a publicat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2014 prin care se aduc o serie de modificari Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Toate modificările aduse prin această ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 şi 522 bis din 25 iulie 2011.

Pe scurt, principalele modificări care se produc în domeniul contabilităţii se referă la următoarele aspecte:

  • 1.Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente (ex: PFA, intreprinderi individuale etc.) pot opta pentru menţinerea contabilităţii în partidă dublă, exceptând situaţia acelor persoane cărora le este interzisă această activitate prin legislaţia fiscala.
  • 2 Subunitatile fara personalitate juridica, care aparţin persoanelor juridice cu sediul in România, organizează şi conduc evidenţa contabilă proprie, astfel încât aceasta să permita determinarea informaţiilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocm situaţii financiare anuale.
  • 3. Activitatea desfaşurată în străinatate de subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raporteaza pe teritoriul Romîniei.
  •  
  • Se abrogă sistemul simplificat de contabilitate pentru firmele care au înregistrat în exerciţiul financiar precedent o cifră de afaceri netă inferioară valorii de 35.000 euro, precum şi pentru firmele care au active în valoare totală de mai puţin de 35.000 euro.
  • 3.Toate persoanele juridice din România pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Opţiunea unui alt exerciţiu financiar decât anul calendaristic va fi transmisă printr-o înştiinţare scrisă unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, cu 30 de zile înaintea începerii exerciţiului financiar ales, sau de la data înfiinţării (pentru persoanele juridice nou-infiintate care optează de la început pentru un alt exerciţiu financiar diferit faţă de anul calendaristic).
  • 4.Nu se vor mai putea depune mai multe seturi de situaţii financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar. Astfel, eventualele erori în situaţiile financiare, constatate dupa depunerea lor, vor fi corectate la data constatării lor, conform reglementărilor care se vor emite în aplicarea acestei reguli.
  • 5.Se simplifică raportările care se anexează situaţiilor financiare anuale, în sensul că, in cazurile raportarilor consolidate care sunt obligatorii pe lângă raportările individuale, rapoartele de auditare ale celor tipuri de raportări vor putea fi prezentate sub forma unui singur raport. Aceeaşi regulă se instituie şi în cazurile rapoartelor consolidate ale administratorilor, care trebuie întocmite pe lângă rapoartele administratorilor privind situaţiile financiare anuale, acestea putând lua forma unui raport unic.

 Atenţionare! Modalitatea concretă in care persoanele fizice care desfaşoară activităţi independente isi vor putea ţine contabilitatea in partidă dublă, se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice, care va trebui sa fie emis până cel târziu 9 februarie 2015. 

Cuvinte cheie: Ordinul ministrului finanţelor publice , domeniul contabilităţii , contabilitate în partidă dublă, personalitate juridică

Despre redactia partners

Jurnalisti cu experienta si tineri plini de idei, creativi si  profesionisti.

Alltfel de presa, profesionistă și obiectivă,  mai aproape de antreprenori, de ONG-uri, de  economia reală și de societatea civilă...deci, de oameni. Şi asta face diferenţa.

 

Comentarii