Partners - Revista Asociatiilor Profesionale, Patronale și Antreprenorilor

IMM-urile si intreprinderile mari pot beneficia de finantari de pana la 4.5 mil EURO din bani europeni

Publicat de redactia partners pe 02.10.2014.

Proiectele finantate vor viza in principal achizitii de echipamente si utilaje pentru cresterea capacitatii de productie si diversificarea productiei, modernizarea instalatiilor şi automatizarea procesului de fabricatie prin introducerea de noi tehnologii de productie

În cadrul acestui apel se finanţează următoarele tipuri de proiecte:<span style="\\&quot;font-size:11.5pt;" font-family:georgia;color:#606060\\"="">

 • extinderea unei linii de productie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale,
 • diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale
 • modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale.
 • demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
 • achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;
 • construcţii/achiziţii construcţii industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor / instalaţiilor achizitionate în cadrul proiectelor.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordată pentru un proiect este de:

 • 4,5 milioane euro (echivalent în lei) pe proiect pentru întreprinderi mari pentru investiţii
 • 1,5 milioane euro (echivalent în lei) pe proiect pentru IMM pentru investiţii
 • maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent în lei) pe proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor

Rata maximă a finanţării nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depăşi:

 • pentru întreprinderi mari

a)      15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)     35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)      50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

 • pentru întreprinderi mijlocii

a)      25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)     45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)      60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

 •  pentru întreprinderi mici

a)      35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)     55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)      70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

Cuvinte cheie: cheltuieli eligibile, chizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale, finanţări nerambursabile,, regiuni de dezvoltare

Despre redactia partners

Jurnalisti cu experienta si tineri plini de idei, creativi si  profesionisti.

Alltfel de presa, profesionistă și obiectivă,  mai aproape de antreprenori, de ONG-uri, de  economia reală și de societatea civilă...deci, de oameni. Şi asta face diferenţa.

 

Comentarii