Partners - Revista Asociatiilor Profesionale, Patronale și Antreprenorilor

Acompaniere profesională pentru dificila trecere de la idee, fie și genială, la facturarea afacerii

Publicat de redactia partners pe 07.07.2016.

Deși românii sunt recunoscuți pentru ingeniozitate, microîntreprinderile din România, constituite în majoritate tocmai pornind de la o idee, și care reprezintă segmentul de a cărui dezvoltare depinde evoluția economică a întregii societăți,  sunt extrem de fragile.

"Avem nevoie de transferul de bune practici din zona mediului universitar în mediul industrial, ceea ce reprezintă o tendință mondială, în momentul de față."", declara recent Costin Lianu, director general USH Pro Business.

Spiritul antreprenorial și, mai ales componenta care implică asumarea riscului, sunt încă mult sub valorile europene.

Pornind de la această realitate, USH Pro Business a continuat seria evenimentelor dedicate dezvoltării afacerilor în cadrul programului de sustinere „Perspectivele Pieței” și a organizat o intâlnire pe tema “Soluțiilor de finanțare pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea expolatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Evenimentul s-a bazat pe perspectiva lansării în foarte scurt timp a cererii de propuneri de proiecte în cadrul programului POR măsura 2.1.

Suntem, la începutul unui drum în care  încercăm să dezvoltăm o serie de programe de susținere a antreprenoriatului în toate fazele lui din perspectiva universitară. Acest program cuprinde: formare profesională, consultanță, acompanierea firmelor, pe plan intern și internațional și training, cu accent pe dezvoltarea experienței antreprenoriale a studenților, un element educațional foarte important”, a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business

O scurtă analiză a hărții mediului antreprenorial la nivel mondial subliniază importanța pe care o au microîntreprinderile la scară universală..

Toată lumea înțelege că microîntreprinderile sunt un motor de dezvoltare, inclusiv în țările în care sunt multinaționale. Dar, foarte puține țări se pot lăuda că au un antreprenoriat puternic, foarte puține sunt persoanele cu virtuți și spirit antreprenorial.  În Europa, înclinația spre antreprenoriat este foarte scăzută, inclusiv în țări cu un potențial mare economic, iar în România peisajul este și mai dificil, mediul de afaceri extrem de dificil, iar capacitatea românilor de a-și asuma riscuri este foarte fragilă”,  a subliniat Costin Lianu.

SUA este ára cu cel mai important potențial inovativ, urmată de China, Japonia, de țările asiatice în general.

 

Problema identificată de specialiștii USH ProBusiness este dificultatea de la trece de la idee la factură, respctiv de a dezvolta o afacere în mod profesionist, folosind inclusiv experiența internațională.

USH ProBusiness intervine în dezvoltarea mediului antreprenorial tocmai în susținerea firmelor să parcurgă cu mai multe șasnse de succes aceste etape.

Creativitatea individuală trebuie transformată în inovație, adică trebuie făcut testul de anduranță al ideii inițiale, ținând cont de condițiile de piață

Vrem să ne implicăm în drumul de comercializare a ideii, prin co-participare, patent al marilor centre universitare, care încearcă să dezvolte mediul antreprenorial prin incubatoare de afaceri,a spus Costin Lianu.  

Mai este și partea educativă, de pregătire, pentru că  antreprenorul trebuie să dobândească competențe in-house sau/ și să atragă competențe / abilitatea de a lucra în rețea – marele hiat al antreprenoriatului românesc.

 

Universitatea Spiru Haret a implementat până în prezent proiecte de peste 50 milioane euro, în multe domenii de activitate, din care o parte au avut obiective sociale sau de sprijinire a mediului de afaceri, prin susținerea unor inițiative antreprenoriale.

Programul Operațional Regional 2,  punctul 1 este primul din seria de măsuri pentru microîntreprinderi. Sunt în așteptare măsuri importante pe internaționalizare și pe dezvoltarea afacerilor inovative la nivelul microîntreprinderilor, mult rămase în urmă.

Firmele prezente au exprimat un optimism rezervat privind modalitatea de accesare a acestor fonduri, pe de o parte pentru că nu au certitudinea păstrării confidențialității ideilor de afaceri inovative și. pe de altă parte, consideră că grilelele de punctaj favorizează tocmai companiile cu cifra de afaceri mare.

 

 

POR 2014-2020, Axa prioritară 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi.

Perioada:  27 iulie 2016 – 27 ianuarie 2017:  se pot depune spre finanţare proiecte

Buget: 234,12 milioane de euro,  alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Beneficiari eligibili: societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Se finanțează investițiile sau activitățile care se referă la construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, la dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.,

Operatorii economici interesați să obțină finanțare în cadrul acestui apel pot consulta ghidul aferent pe site-ul programului: Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A-Microîntreprinderi.  Ghidul conţine informații despre specificitatea proiectelor, completarea și depunerea cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, etapele de verificare, evaluare, selecție și contractare a proiectelor.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect :  25.000 de euro.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Finanțarea nerambursabilă solicitată se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cererile de finanțare se depun prin intermediul aplicației MySMIS.

Pentru îndeplinirea măsurilor de informare şi publicitate (legate de obligaţia de a promova faptul că proiectele sunt finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul Operaţional Regional), beneficiarii vor aplica Manualul de identitate vizuală al POR 2014-2020.

Cuvinte cheie: valoarea eligibilă, transfer de bune practici, POR, măsuri pentru microîntreprinderi, competitivitate

Despre redactia partners

Jurnalisti cu experienta si tineri plini de idei, creativi si  profesionisti.

Alltfel de presa, profesionistă și obiectivă,  mai aproape de antreprenori, de ONG-uri, de  economia reală și de societatea civilă...deci, de oameni. Şi asta face diferenţa.

 

Comentarii