Partners - Revista Asociatiilor Profesionale, Patronale și Antreprenorilor

Cetățenii implicați în crearea orașului european ideal

Publicat de Raluca Răducu pe 25.07.2014.

Harta demografică a României dezvăluie o perspectivă optimistă, dincolo de o realitate tristă care ne așează  pe un ultim loc între membrii UE: zonele rurale din țara  noastră acoperă  87,1% din teritoriul, cuprinzând 47,2% din populaţie, conform ultimului recensământ. La nivelul UE, astăzi, 72% din populație locuiește în orașe, orășele și suburbii, însă până în 2050, este probabil că proporția va ajunge la peste 80%. 

Aceasta înseamnă că zonele rurale dispun de un potenţial de creştere substanţial şi au un rol social vital.
Pornind de la aceste considerente, Comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn,  va lansa oficial o consultare publică pentru a afla opiniile cetățenilor europeni despre viitoarea Agendă urbană a UE – ce formă va lua această și cum va fi pusă în aplicare. Acesta face apel la participarea largă a părților interesate și locuitorilor din orașe. Fiind un adevărat promotor al cauzei orașelor și al dezvoltării urbane, comisarul a declarat:

„Sunt hotărât să măresc vizibilitatea orașelor noastre. Orașele sunt prea importante pentru a fi tratate ca un aspect secundar. Ele ar trebui să stea în centrul preocupărilor noastre. La urma urmelor, majoritatea europenilor trăiesc în orașe. Trebuie să le transformăm în locuri de viață mai bune și să ne asigurăm că vocea lor se face auzită cu mai multă tărie. Vreau să mă asigur că realitatea urbană a Uniunii de azi e pe deplin înțeleasă și luată în considerare de factorii de decizie politică. Orașele de mâine sunt Europa de mâine”.

Comunicarea Comisiei intitulată „Dimensiunea urbană a politicilor UE” descrie situația orașelor din întreaga Uniune și politicile urbane ale statelor membre, precum și dimensiunea globală a urbanizării. Aceasta subliniază faptul că Agendă urbană a UE ar trebui să reflecte obiectivele globale ale UE și trebuie să vină în completarea politicilor naționale ale statelor membre. 
Comisarul Johannes Hahn, responsabil de politica regională și de dezvoltare urbană a UE, a arătat că „provocările cu care se confruntă Europa și obiectivele ei nu pot fi abordate decât prin rezolvarea problemelor" la nivelul orașelor Europei, legate de poluare, sărăcie,  șomaj alimentarea cu energie.


"Ar trebui să acordăm orașelor Europei un rol mai important ca parteneri ai UE,”susține Johannes Hahn

Peste două treimi dintre politicile UE afectează, în mod direct sau indirect, orașele mari și mici ale UE - politici precum cele din domeniul transporturilor, energiei și mediului. De aceea, o Agendă urbană ar urmări o abordare mult mai integrată a elaborării politicilor, pentru a asigura coerența acestora și pentru a evita contradicțiile.

„Peste două treimi dintre europeni trăiesc în orașe, deci este corect că, la reformarea politicii de coeziune a UE, să acordăm orașelor și dezvoltării urbane locuri prioritare pe agenda politică. Agenda urbană a UE merge chiar mai departe: dorim acum să ascultăm părerile principalilor interesați și ale locuitorilor orașelor. Credem că, oferind orașelor mari și mici un rol mai central în cadrul politicilor noastre, UE va răspunde cu mai multă eficacitate nevoilor în schimbare nu doar ale celor care locuiesc în zonele urbane, ci și ale celor care locuiesc în afara orașelor, dar depind de serviciile pe care le oferă acestea”, a declarat comisarul UE pentru politica regională.

Această decizie vine ca urmare a numărului tot mai mare de apeluri la implicarea orașelor în elaborarea politicilor UE și în favoarea unei mai mari coerențe în abordarea provocărilor de politică urbană de către instituțiile UE.
Printre numeroasele părți interesate care au solicitat o Agendă urbană a UE se numără Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European, precum și asociațiile orașelor însele. În luna februarie, Comisia a organizat un Forum al orașelor, pentru a da curs acestei idei.

În timpul președinției elene, miniștrii responsabili cu politica de coeziune din cadrul UE au lansat un apel, în luna aprilie a acestui an, pentru introducerea unei astfel de agende, cu contribuții de la nivel local, regional, național și al UE Consultarea publică este deschisă până la 26 septembrie 2014 și pune întrebări esențiale precum: De ce este necesară o agendă urbană a UE? Cât de detaliată ar trebui să fie aceasta? În ce domenii poate aduce cea mai mare valoare adăugată acțiunea UE? Ar trebui implicate orașele în elaborarea politicilor? Iar dacă da, cum anume?

Raluca Raduicu

Cuvinte cheie: zonele rurale , politica de coeziune,părerile principalilor interesați și ale locuitorilor orașelor, Comisarul european pentru politica regională

Despre Raluca Răducu

Aflată la începutul carierei în arta jurnalismului, dar având o deosebită atracţie către acest domeniu, Raluca Răducu face parte din categoria celor care veghează ca misiunea presei să nu fie deturnată de la obiectivele sale. Prezentând informaţiile cu acurateţe şi tratând fiecare subiect în profunzimea sa, reuşeşte să relateze faptele fără a încălca principiile etice ale jurnalismului.  

„Nu exista lege mai mare în jurnalism decât aceea de a spune adevarul şi de a înşela diavolul.”  Walter Lippmann

Comentarii